Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διέθυνση: Σέρρες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Κιρκασιάδης Ανέστης
Vodafone:       ‭694 866 7540‬
Vodafone CU:  694 262 4191‬
Wind:             ‭690 646 0735‬
Email: [email protected]

Επικοινωνήστε μαζί μας